Emergenza COVID 19

Per tutte le informazioni fare riferimento al portale della protezione civile regionale al link https://www.protezionecivile.fvg.it

Allerta

Nessuna Allerta

Nessuna criticità prevista in regione.

Bollettino di vigilanza meteorologica

Oggi

Non sono previsti fenomeni significativi.

Domani

Verso sera foschie e banchi di nebbia su pianura e costa.

Opozorila

Če so predvidena tveganja v povezavi z vremenskimi dogodki, se izda deželno opozorilo, ki ga objavi Civilna zaščita prek deželnega operativnega centra. Načrti zaščite in reševanja določajo dejavnosti, ki jih je treba izvesti glede na vrsto opozorila. Dejavnosti, ki jih je treba izvesti, so opredeljene na podlagi treh ravni, imenovanih operativne faze: povečane pozornosti, predalarmiranja in alarmiranja.

Rumena Stopnja

Na deželni in občinski ravni določa aktiviranje operativne faze povečane pozornosti.

Oranžna Stopnja

Na deželni ravni določa aktiviranje operativne faze predalarmiranja, na krajevni ravni pa operativno fazo povečane pozornosti ali predalarmiranja.

Rdeča Stopnja

Na deželni ravni določa aktiviranje operativne faze alarmiranja, na krajevni ravni pa vsaj operativno fazo predalarmiranja.